Kuivajääpuhdistus

Kuivajääpuhdistus eli puhdistus hiihappojäällä on tehokas puhdistustapa kohteisiin, jotka vaativat, kohteen alustaa hiomattoman puhdistustavan. Kuivajäämenetelmässä voimakkaalla ilmanpaineella puhalletaan kuivajäätä puhdistettavaan kohteeseen. Kuivajää ei hio tai kuluta puhdistettavaa kohdetta, lika irtoaa tehokkaasti ja menetelmä on täysin kuiva. Käytettävä hiilihappojää on ympäristöystävällistä, eikä edistä ilmastonlämpenemistä. Parhaimmillaan hiilihappojää on vaativissa teollisuuden laitteistojen puhdistustöissä, joissa muut puhdistusmenetelmät aiheuttavat suurta vaivaa. Kuivajääpuhdistuksessa laitteita ei tarvitse purkaa, seisokit ovat lyhyempiä ja jälkityöt hyvin vähäiset.

Kuinka se toimii?

Kuivajääpuhdistuksessa hiilidioksidirakeita puhalletaan puhdistettavalle pinnalle suurella nopeudella korkeapaineilman avulla. Osuessaan hiilidioksidirae antaa ensin puhdistettavalle pinnalle iskun jonka jälkeen se kaasuuntuu suoraan kiinteästä jäästä kaasuksi. Rae ottaa sublimoitumiseen tarvittavan energian kohteen pinnasta ja jäähdyttää sen ohuelti noin –70 C asteeseen. Jäähtyminen tapahtuu niin nopeasti, ettei lämpö ehdi siirtyä pohjamateriaalista pintaan. Monet poistettavat aineet haurastuvat jäätyessään, mikä usein nopeuttaa työtä. Jäähtyessään pinta kutistuu nopeasti, jolloin syntyvät lämmönmuutosvoimat rikkovat pintojen välisiä sidoksia, ja näin likakerros irtoaa pinnasta. Kaasuuntuessaan rakeen tilavuus myös kasvaa noin 800-kertaiseksi, mikä aiheuttaa pinnalla pienen ”räjähdyksen”. Tämä irrottaa lopullisesti likapartikkelin pinnasta.

Kuivajääpuhdistus soveltuu kohteisiin joissa vaaditaan erinomaista puhdistusta, mutta ei kosteutta eikä kulumista. Mittatarkat kappaleet pysyvät hiomattomuuden ansiosta muuttamattomina ja sähköherkät laitteet kuivina.

Kuivajääpuhdistuksen käyttökohteita

  • Muoviteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Kirjapainoteollisuus
  • Paperiteollisuus
  • Voimalaitosten generaattorit
  • Graffitit
  • Lattiat
  • Liukuportaat, hissit, kuljettimet ja muut robotit
  • Suurkeittiöiden koneet

Kuivajääpuhdistus poistaa tehokkaasti rasvat, öljyt, painovärit, lakat, liimat, hartsit, noet, pihkat, tervat, yms.

Lataa esite

pdf-icon-1-150x150