Pikasementti

JETI -S  pikasementti

 • Vesivuotojen tukkeamiset mm. Kaivoissa kellareissa
 • Vedenalaiset paikkaukset
 • Läpiviennit ym.
  Kovettuminen alkaa (+20 oc)  veden lisäyksen jälkeen noin minuutissa.

 JETI -M  pikasementti

 • Betonirakenteiden korjaus
 • Kaiteiden asennukset
 • Pulttaukset
 • Läpivientien tiivistykset – ym
  Kovettuminen alkaa (+20 oc) veden lisäyksen jälkeen noin 5 minuutissa

Työohjeet

Poista korjauskohteesta irtoaines ja muu lika. Pienet reiät ja halkeamat suurennetaan kiinnittymisen varmistamiseksi. Vesivuotojen tukkeaminen: Massa painetetaan vettä vuotavaan kohtaan ja tuetaan kunnes massa on kovettunut. Korjaukset vedenpinnan alla: Vedenpinnan alle voidaan massa viedä esim. Muovipussissa, josta se pursotetaan korjattavaan kohtaan.

Sekoitussuhde

3 osaa JETI-S jauhetta ja 1-1,5 osaa vettä. Seokseen voidaan lisätä myös hienoa puhdasta hiekkaa. Kovettuminen alkaa kun jauheeseen lisätään vettä. Lämpöisessä kovettuminen tapahtuu sekoituksen jälkeen nopeasti, kylmässä reaktion alku viivästyy lämpötilasta riippuen. Ylempi vesimäärä ja hiekan (puhallus tai saumalaastihiekka)  lisäys hidastavat hiukan kovettumisen alkua.

Huomioitava

Kovettuessaan ei jeti kutistu kuten normaali sementti,  seos lajenee 0,1-0,2 % riippuen täyteainelisäyksestä. Ei ole suositeltavaa käyttää tuotetta keraamisten esineiden kiinnitämiseen esim. wc-istuin, (halkeamisvaara

Käyttöturvallisuusohje

pdf-icon-1-150x150